Ihmisten kokoisille ideoille!

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Yhdistysten pienet investoinnit 3 - teemahanke

 Oulun Seudun Leader käynnistää teemahankkeen alahankehaun 4.2.-15.3.2019 väliselle ajalle

 

Tukikelpoisten alahankkeiden teemana on  

 

Toiminnan kehittämiseen liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat

  • Alahankkeen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1000–8 000 euroa, josta tukitaso on 60 % kokonaiskustannuksista.Talkootyötä ei hyväksytä alahankkeeseen.

  • Hakemuksessa on perusteltava, miten tuen kohteena olevat hankinnat kehittävät yhdistyksen toimintaa
  • Tuen kohteena olevat yleishyödylliset investoinnit tulee olla olla yleishyödyllisessä käytössä vähintään 5 vuotta hankkeen viimeisen maksuerän maksamisesta 
  • Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin paikallista kehittämisstrategiaa 2014–2020 ja sen valintakriteerejä.

 

Huom! Alahanketta ei voi toteuttaa omalla riskillä! Alahankkeen toteuttamisen voi aloittaa vasta sitten, kun on saanut  myönteisen tukipäätöksen sekä erillisen aloitusluvan Oulun Seudun Leaderilta.  Mahdollinen tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden kustannusten perusteella.  Rakentamisen kustannukset eivät ole tukikelpoisia kuluja hankkeessa. 

 

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisia alahankkeiden hakijoita ovat Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja seurat. Hanke voi sisältää yleishyödyllisiä kone-, laite- ja välinehankintoja, jotka sopivat teemaan (ei rakentamista).

 

Oulun Seudun Leader ry:n toiminta-alue 

  • Oulu (Haukipudas, Yli-Ii, Kiiminki, Ylikiiminki, Oulunsalo, Madekoski, Juurusoja, Pikkarala, Hangaskangas, Heikinharju, Korvenkylä, Saviharju, Niiles, Sanginsuu, Ulkosanki, Sanginjoki, Lapinkangas, Oulujoen rantaan rajoittuvat osat Maikkulasta, Heikkilänkankaasta ja Saarelasta. Tiheämmin asutettu Oulun kaupungin keskusta-alue ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen.)
  • Ii
  • Pudasjärvi
  • Utajärvi
  • Muhos
  • Kempele

 

 

Lisätietoa Yhdistysten pienet investoinnit 3 - teemahankkeesta

Leader-neuvoja Elina Hietanen

p. 040-845 5618

etunimi.sukunimi@oulunseudunleader.fi

 

 

 

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu