Ihmisten kokoisille ideoille!

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

ALAHANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

Alahankkeiden on toteutettava Oulun Seudun Leaderin paikallista kehittämisstrategiaa 2014-2020 ja siinä mainittuja peruskriteereitä. Lisäksi teemahankkeelle on määritelty teemaan perustuva pisteytys, joilla voidaan tarvittaessa asettaa hankkeita paremmuusjärjestykseen. Mikäli kaikkiin saman pistemäärän saaneisiin hankkeisiin ei riitä rahoitusta, valitaan rahoitettavat hankkeet alueellisen tasapuolisuuden perusteella.

 

Kehittämisstrategian 2014-2020 mukaiset valintakriteerit

 

Peruskriteerit, alahankkeen tulee toteuttaa kaikkia kriteerejä

- Hanke toteuttaa Oulun Seudun Leaderin paikallista strategiaa

- Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista

- Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu alueelle

- Hankkeella on tekniset edellytykset hyväksi hankkeeksi

- Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke

- Hanke on kustannusarvioltaan realistinen

- Hankesuunnitelma on johdonmukainen

- Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu toteutusajan jälkeen

- Hankkeessa toteutettavat toimet eivät vääristä kilpailua

 

Yleiset kriteerit, alahankkeen tulee toteuttaa vähintään yhtä kriteeriä

- Innovatiivisuus (pyrkimys uuden luomiseen tai uuden asian tuomiseen alueelle)

- Hankkeessa on huomioitu tasa-arvo

- Hanke kohdistuu nuoriin

- Hankkeessa on huomioitu kestävä kehitys

- Hanke kehittää mukana olevien toimijoiden kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia

 

Hanketuet, alahankkeen tulee toteuttaa vähintään yhtä kriteeriä

- Hanke hyödyttää olemassa olevia resursseja ja edistää niiden käyttöönottoa

- Hanketoteuttajat ovat sitoutuneet toimintaan

- Hanke parantaa ympäristöä

- Hanke edistää yhdessä tekemistä

- Hankkeen avulla luodaan uutta toimintaa

- Hanke lisää alueen asukkaiden viihtyvyyttä

 

 

Yhdistysten pienet investoinnit 3 - teemahankkeen lisäkriteerit


1) Hakija ei ole saanut Leader-tukea ohjelmakaudella 2014-2020: 3 pist. täyttää kriteerin / 0 pist. ei täytä kriteeriä


2) Hanke mahdollistaa hakijan uudenlaisen toiminnan: 1 p. täyttää kriteerin / 0 p. ei täytä kriteeriä


3) Hankkeen avulla yhteisöllisyys lisääntyy: 1 p. täyttää kriteerin / 0 p. ei täytä kriteeriä


4) Hyödynsaajajoukko on laaja suhteessa alueen asukasmäärään nähden 0-2 p.


5) Hankkeen avulla: 2 p luodaan uusi palvelu / 1 p. parannetaan olemassa olevaa palvelua / 0 p. ei vaikutusta palveluihin

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu