Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Hankkeen toteutus Oulun Seudun Leaderin alueella:

Hankkeen aikana aktivoitiin ja sitoutettiin kaikenikäisiä toimijoita mukaan toimintaan kylätasolla sekä innostettiin myös uusia yhdistyksiä ja yhdistystoimijoita vaikuttamaan oman asuinalueen asioihin. Verkostoitumisen ja yhteistyön lisäämisen kautta pyrittiin luomaan uusia toimintamalleja alueille. Tavoitteena oli lisätä eri toimijoiden ja asuinalueiden välistä yhteistyötä. Sopimuksellisuutta edistettiin sovittamalla yhteen tekijöitä ja tarvitsijoita sekä luotiin koulutusmahdollisuuksia aiheeseen liittyen. Tavoitteena oli etenkin lähiliikuntapaikkojen ja maiseman hoitaminen yleisesti sekä kylien hoivapalveluiden kehittäminen.

 

Työtä tehtiin kyläläisten ja asukkaiden parissa ruohonjuuritasolla. Aluksi kartoitettiin eri yhdistystoimijoita ja mahdollisia tulevia aktiivisia yhdistystoimijoita ja innostuksen mukaan laadittiin mm. kyselyitä alueiden ja yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyen. Toiminta-alueella järjestettiin tarpeen mukaan aktivointi-iltoja, kokoontumisia, retkiä ja erilaisia koulutuksia eri yhteisöjen keskuudessa. Yhdistysten toimintaa haluttiin tuoda paremmin esille monipuolistamalla viestintää. Hanke teki tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin yhteisötoiminnan kanssa. Uuden Oulun maaseutualueiden asukkaille esiteltiin mm. Oulun kaupungin asukastupa- ja yhteispalvelupistetoimintaa. 

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu