Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

 

Kokonaiskustannukset: 80 100 €, Myönnetty tuki: 80 100 €, 100%

 

Valtakunnallisesti paikallisen kalan käyttöä on pyritty lisäämään suurkeittiöissä erilaisten hankkeiden avulla jo pidemmän aikaa. Monet näistä hankkeista ovatkin jo johtaneet toimiviin yhteistyömalleihin esimerkiksi kuntien ja kala-alan toimijoiden kesken. Perämeren rannikon alueella ei vielä tuoteta juurikaan tuotteita paikallisesta kalasta ammattikeittiöiden käyttöön. Potentiaali on kuitenkin suuri erityisesti vajaasti hyödynnettyjen kalalajien sekä paikallisesti kasvatetun kirjolohen osalta.

 

Potentiaalin hyödyntäminen vaatii monia toimenpiteitä. Esimerkiksi uusien ammattikeittiöihin sopivien tuotteiden kehittäminen on tässä keskiössä. Lisäksi yhteistyön rakentaminen kaupallisten kalastajien, kalan jalostajien ja ammattikeittiöiden välillä on keskeistä, jotta toimivia toimintamalleja syntyy. Hankkeen avulla pyritään saamaan alulle toimintaa, joka johtaa pysyviin toimintamalleihin, joissa paikallista kalaa hyödynnetään merkittävissä määrin Perämeren rannikon toiminta-alueen ammattikeittiöissä niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

 

Lue lisää https://www.proagriaoulu.fi/fi/lahikalaa-ammattikeittioihin/

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu