Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Hankkeessa rakennetaan varastorakennus Pyhäjoen Tervon satamaan. Varastossa voidaan säilyttää kalavesien hoitoon ja kalankasvatukseen tarvittavat välineet yhdessä paikassa. Se helpottaa kalastajainseuran kalanhoitotyö, sillä jatkossa kaikki tavarat ovat samassa paikassa. 

 

Pyhäjoen kalastajainseura ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää kalastustoimintaa. Kalastajainseura tekee aktiivisesti kalanhoitotyötä pyytämällä vaellussiian emokaloja mädin hankintaan ja poikastuotantoon sekä kunnostaa alueen kalavesiä. Seura tuottaa vuosittain hautomalla siian poikasia Pyhäjoesta siirtoistutukseen 3,5 - 5 miljoona kpl. Lisäksi seura vastaa muiden jokien (Kala-, Siika-, Lesti- ja Kemijoki) mädin hautomisen lähes samalla mäti määrällä. Tämä poikastuotanto istutetaan omiin jokiin. Istutukset parantavat huomattavasti ammattikalastajien sekä harrastekalastajien saalismääriä. Vaellussiian lisääntyminen on luonnonvaraisesti olematonta. Jokien vedenlaatu kiintoainekuormituksineen aiheuttaa mädin tuhoutumisen.

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu