Ihmisten kokoisille ideoille!

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Kalatalouden paikallinen kehittäminen Perämeren rannikolla vuosina 2022-2027

Kalatalouden paikalliseen kehittämiseen Perämeren rannikon alueella laadittiin strategia EU:n rahoituskaudelle 2014-2020. Strategian toteuttamiseksi saatiin Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) sekä alueen kunnilta yhteensä noin miljoona euroa rahoitusta. Laadittua strategiaa toteutetaan vielä tämä vuosi 2021. Nykyiseen strategiaan pääset tutustumaan täältä ja täältä löydät raportin strategian tähänastisesta toteutumisesta.

 

Tavoitteena on, että myös rahoituskaudella 2021-2027 Perämeren rannikolla toteutetaan kalatalouden paikallista kehittämistä. Tämän takia alueelle on alettu valmistella uutta kalatalousstrategiaa. Kalatalousstrategian tulee kattaa kaupallisen kalastuksen, kalan jalostuksen, vesiviljelyn sekä kalastusmatkailun alueellisen kehittämisen tavoitteet.

 

Strategian valmistelua varten alueella järjestetään valmistelutilaisuuksia, joissa kalatalousalan toimijat; yrittäjät, asiantuntijat ja muut sidosryhmät pääsevät kertomaan näkemyksiään sekä keskustelemaan alueen kalatalouden kehittämisen suuntaviivoista. Valmistelutilaisuuksien työpajojen teemat vaihtelevat hieman, mutta kaikki ovat kuitenkin tervetulleita jokaiseen tilaisuuteen.

 

Katso valmistelutilaiuuksien tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

 

Niin ikään nettisivuille on avattu kehittämiskysely, johon vastaamalla voit kertoa omia näkemyksiä ja kehittämisideoita tulevaa kalatalousstrategiaa varten. Kyselyyn pääset vastaamaan täältä.

 

Strategia tulee ohjaamaan paikallisen kehittämisen rahoituksen käyttöä, joten nyt kannattaa osallistua ja vaikuttaa!

 

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu