Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) hallinnoivat ELY-keskukset. EMKR-tukimuotoja on runsaasti ja 

niistä kannattaa kysyä tarkemmin alueen kalatalousaktivaattorilta tai ELY-keskuksesta. Kaupallisen kalastajan I-ryhmään kuuluvat kalastajat voivat hakea tukea mm. erilaisiin investointeihin ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen kompensoimiseen sekä hylkeenkestäviin pyydyksiin. EMKR:n tukea voidaan myöntää mm kalastustoimintaan liittyvään tulonlähteiden monipuolistamiseen, saaliin arvon lisäämiseen, kuten esim. oman saaliin jalostukseen ja kalan laadun parantamiseen tähtääviin investointeihin..Myös nuorille kalastajille on omat tukimuotonsa. Pienimuotoisen rannikkokalastuksen tuet ovat max. 40 - 50 % kokonaiskustannuksista toimenpiteestä riippuen.Kalastajille suunnattujen tukien haku on jatkuvaa.

 

Myös kotimaisen kalan jalostajat voivat saada tukea EMKR:n kautta. Tukikelpoisia ovat hankkeet, jolla parannetaan energiatehokkuutta, turvallisuutta ja hygieniaa.Toimet, jotka johtavat parannetuihin prosesseihin ja uusiin tuotteisiin voivat myös saada tukea. Myös vesiviljelylle on eräitä tukimuotoja.

 

EMKR-tukien haku:

Tukea haetaan ELY-keskuksesta. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä kalatalousaktivaattoriin, joka selvittää hankkeen tukikelpoisuutta tarvittaessa yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Aktivaattorilta saa myös tietoa hakemukseen tarvittavista liitteistä. Hankehakemukseen tulee pääsääntöisesti liittää hankesuunnitelma, jonka laatimisessa saa aktivaattorilta apua. Eräissä tilanteissa vaaditaan myös kehittämissuunnitelma. Hakemukseen liitetään myös tilinpäätöstietoja kolmelta aikaisemmalta vuodelta. Hankehakumus tehdään sähköisesti Hyrrässä. Näin ollen hakijalla tulee olla mahdollisuus sähköiseen tunnistautumiseen ja oma sähköpostiosoite. 

 

Meri ja kalatalous-sivustolta löydät ohjeet investointitukien hakemiseen. Niitä haetaan joko HYRRÄ-järjestelmän kautta tai paperisella hakulomakkeella. Myös kalatalousneuvoja auttaa mielellään tukien hakemisessa.

 

Kalatalousneuvoja  

Iiro Majuri
p. 040 759 7505
iiro.majuri(ät)oulunseudunleader.fi
Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu