Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Visio

Yrittäjyydellä ja yhteisöllisellä toiminnassa kohti tulevaisuuden viihtyisiä, elinvoimaisia ja palvelevia kyliä.

 

Strategian painopisteet:

A. Yrittäjyyden tukeminen, yritysten kehittäminen ja yritysverkostot

 

B. Maaseudun raaka-aineiden, rakennusten ja muiden resurssien aineellinen ja aineeton hyödyntäminen ja kehittäminen

 

C. Sosiaalisen ympäristön ja elämän laadun kehittäminen sekä elinolojen parantaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen

 

Läpileikkaavina näkökulmina nuorten huomioiminen, innovaatioita hyödyntävä toiminta sekä tasa-arvoisuus alueellisesti ja eri väestöryhmien välillä sekä kestävä kehitys ja kansainvälisyys.

 

 

Toimenpiteet:

- Yritystuen eri muodot aloittaville yrityksille

- Yritystuen eri muodot toimiville yrityksille

- Yritysten yhteistyö, osaamisen ja markkinoinnin kehittäminen

- Yleishyödyllisessä käytössä olevien tilojen rakentaminen ja peruskorjaus

- Yhteiseen käyttöön tuleivien kalusteiden, koneiden ja laitteiden hankinta

- Teemahankkeet yleishyödyllisiin pieniin kone- ja laitehankintoihin, ympäristöinvestointeihin, kylien palvelupisteisiin

- Ympäristöön liittyvien investointien tukeminen

- Yhteisöjen toiminnan, tapahtumien ja viestinnän kehittäminen hanketyön välineillä

- Tuetaan uusien toimintatapojen kehittelyä maaseutualueiden palveluiden järjestämiseen

 

 

 

 

 

 

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu