Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Hanketuet 

Hanketuet ovat yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita. Hakijoina voivat olla yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt (esim. erilaiset yhdistykset, kunnat, oppilaitokset). Hankkeen tarve nousee paikallisilta tasolta ja hanke hyödyttää mahdollisimman laajaa toimijajoukkoa. 

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Yhteisten, kaikkien käytössä olevien tilojen korjaaminen, rakentaminen tai laajentaminen tai yhteiseen käyttöön tulevien koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkiminen. Esim. kylätalon kunnostus tai patikkareitistön rakentaminen. Minimituki 5000 €, maksimituki voi olla 180 000 €. 

 • tuki 50%, jos hakijana yksityisoikeudellinen yhteisö (esim. rekisteröitynyt yhdistys)
 • tuki enintään 100 %, jos hakijana julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta)
 • yksityisestä rahoituksesta voi olla talkootyötä enintään 90 %

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hankkeessa voidaan edistää asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai parantaa kylän viihtyisyyttä. Se voi olla myös nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen yhteistyöhanke. Hankkeen tulosten tulee hyödyttää mahdollisimman monia alueen asukkaita. Esim. uuden tapahtuman järjestäminen tai vanhan tapahtuman laajentaminen. Minimituki 5000 €, pääsääntöisesti tuen maksimimäärä 100 000 €. 

 • tuki 80-100 %
 • laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kv-hankkeet maksimissaan 100 %
 • vesistön kunnostuksiin liittyvät selvitykset 80%

Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Esim. maaseudun yrittäjien tai kylien kehittäjien osaamisen lisääminen. Koulutuksen tulee kestää vähintään 20 oppituntia (á 45 min) ja vastaa opintomäärältään korkeintaan 30 opintoviikkoa/45 opintopistettä. Tiedonvälitystoimenpiteenä voidaan tukea esittelytointa ja muuta sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä. Myös tiedonvälitys koskien energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille/yhteisöille. Minimituki 5 000 €, pääsääntöisesti tuen maksimimäärä 100 000 €.

 • tuki 80-100 %

Teemahanke

 • tuet voivat olla alle 5 000€:n tukiraja
 • Teemahankkeen hakee Leader-yhdistys. Alahankkeille haut avataan tarpeiden ja teemojen mukaisesti ja niiden alku- ja loppuajankohdasta ilmoitetaan erikseen. Myös tukitaso määritetään teemahankekohtaisesti.

Yhteistyöhanke

Elinkeinotoimintaa edistävä aitoon yhteistyöhön perustuva kehittämishanke, jonka tavoitteena on esim. kehittää tai pilotoida uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita.

 • tuki 60%, jos kehitetään uusia tai paranneltuja tuotteita, prosesseja tai palveluita sekä niiden markkinointia edeltävä pilottihanke, testaus ja esittely
 • tuki 80%, jos lisätään yritysten osaamista ja tietoa edellä mainittujen asioiden viemiseksi eteenpäin
 • mukana vähintään kaksi toimijaa
 • tuki 100 %, aktivointi- ja kokoamishankkeet

Yritysryhmähankkeet

Esimerkiksi uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämisten ja käyttöönoton edistämistä, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista tai yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä.

 • tuki enintään 75%
 • mukana oltava vähintään 3 yritystä

 

 

 

 

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu