Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Oulun Seudun Leader myönsi alueensa yrityksille ja yhteisöille rahoitusta 517 064,00 euroa.

 

Oulun Seudun Leaderin hallitus piti syksyn ensimmäisen kokouksensa 31.8.2015 Utajärvellä kylätalo Katajistolla. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen tavanomaisten asioiden lisäksi hanke- ja yritystukia. Käsittelyssä oli 6 kpl yritystukihakemuksia, joista viiteen tehtiin myönteinen ja yhteen hakemukseen kielteinen päätös. Yleishyödyllisiä hankkeita oli käsittelyssä 5, joista kaikkiin tehtiin myönteinen rahoituspäätös. Yleishyödyllisistä hakemuksista kaksi oli investointitukia. Yleishyödylliset investointituet myönnettiin Kempeleen kunnalle kierrätyskeskuksen remontointiin ja Kuivasjärven Aura ry:lle Auranmajan remontointiin. Yleishyödyllisistä kehittämistuista rahoitus myönnettiin Muhoksen 4H –yhdistykselle, Panumajärvi ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:lle. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdaksi päätettiin 15.10.2015.

 

Kempeleen kunta remontoi Pirilän alueella olevan vanhan vihannesvaraston kierrätyskeskukseksi. Hankkeelle myönnettiin tukea 70 000€.

 

Kuivasjärven Aura ry peruskunnostaa Oulussa sijaitsevan Auran majan ja hankkii toiminnan kehittämiseksi tarpeellisia laitteita ja kalustoa. Hankkeelle myönnettiin tukea 52 338,00€.

 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry – Yhteisyydellä elinvoimaa –hankkeessa järjestetään alueemme yhdistyksille yhdistysjohdon ja yhdistystoimijoiden koulutuksia ja kehittämisprosesseja. Hankkeessa tarjotaan samalla matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintoja ja kerho-ohjaajien koulutusta, joiden tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen passiivisuuden vähentäminen. Hankkeen kesto on 3 vuotta. Hankkeelle myönnettiin tukea 180 000€. Hankkeen toteuttamisalueena on koko Oulun Seudun Leaderin alue.

 

Muhoksen 4H yhdistys – Luonnosta käsin –hankkeessa järjestetään lapsille ja nuorille monipuolisesti toiminnallisia ja opettavaisia kerhoja, kursseja ja leirejä, joiden teemoina ovat lähiruoka, kierrätys sekä luonnosta ja eläimistä saatava hyvinvointi. Hanke on kestoltaan 3 vuotta. Hanke kohdistuu Muhoksen, Utajärven ja Tyrnävän alueille.  Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 180 000€. Oulun Seudun Leaderin osuus tuesta  on 120 000€.  Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitus käsittelee hakemuksen oman alueensa osalta syksyn kuluessa.

 

Panumajärvi ry:n toteuttamassa Panumajärven ja –ojan kunnostushankkeessa tehdään Pudasjärvellä sijaitsevan Panumajärven pohjan sedimenttitutkimus ja Panumaojan kunnostustarveselvitys. Hankkeelle myönnettiin tukea 11 055,15€.

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu