Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Sähköinen haku

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hyrrän kautta voivat hakea tukea y-tunnukselliset organisaatiot. Mikäli organisaatiolla ei ole y-tunnusta, se voi hakea tukea paperilomakkeella (ry-tunnukselliset yhdistykset), joka toimitetaan Leader-toimistolle. Hanke tulee vireille, kun hakemukselle on tehty vireilletulotarkastus Hyrrässä/toimistolla ja vireille tulosta on hakijalle tullut ilmoitus.

 

Kun haetaan tukea Hyrrän kautta, tulee organisaatiolla olla Katso-tunniste käytössä. Katso-palvelussa henkilölle/henkilöille annetaan valtuutus toimia yhdistyksen puolesta. Organisaation tulee pitää huoli myös siitä, että hankkeen ajan tiedot Patentti- ja rekisterihallituksella sekä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla. Itse Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla (myös mobiilitunnistautuminen ja HST-kortti).

 

Yritys ja hanketukien hakuun voi jo valmistautua hakemalla Katso-tunnisteen osoitteesta: yritys.tunnistus.fi 

 

Hakemuksen vireilletulo edellyttää, että hakemuksessa on esitetty seuraavat tiedot:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • hankesuunnitelma
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma

 

Vireille tulon lisäksi tukihakemuksen tyypistä riippuen tarvitaan myös seuraavia liitteitä

 

Kaikki hakemukset:

 • yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
 • yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
 • selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • indikaattorilomake

Rakentamisinvestointi:

 • pääpiirustukset
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
 • jäljennökset viranomaisluvista
 • palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)

Tarvittaessa kaikkiin hakemuksiin:

 • selvitys ALV-velvollisuudesta
 • arvio talkootöistä
 • sopimukset (esim. tuen siirto)
 • ohjausryhmän jäsenten suostumukset
 • selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)

Myös yhteisöt hakevat tukia ensisijaisesti sähköisesti. Jos yhdistyksellä ei ole y-tunnusta, eikä sen hankkiminen ole tarkoituksenmukaista, voi tukea hakea myös paperihaulla. Paperihaun lomakkeita voi hyödyntää myös hankkeen suunnittelussa ennen suunnitelman tallentamista hyrrään. Paperihakua varten on alla paperihakuun liittyvät lomakkeet:

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu