Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Sähköinen haku

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hyrrän kautta voivat hakea tukea y-tunnukselliset organisaatiot. Hanke tulee vireille, kun hakemukselle on tehty vireilletulotarkastus Hyrrässä/toimistolla ja vireille tulosta on hakijalle tullut ilmoitus.

 

Yritystukihakemuksessa on oltava vireille tullakseen seuraavat asiat:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • liiketoimintasuunnitelma
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma

Yritystukia haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman teossa ja päivittämisessä saa apua alueemme yritysneuvojilta.

 

Vireille tulon vaatimusten lisäksi hakemuksen liitteiksi tarvitaan mm:

 • maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
 • jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • velkaluettelo
 • Rakennusinvestointien osalta suunnitelma, jossa on:
 1. pääpiirustukset
 2. rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat, joilla on merkitystä hankkeen hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 3. rakennusselostus
 4. rakennusselostukseen liittyvä kustannusarvio tai –laskelma
 • vuokratun rakennuksen laajennuksessa tai korjaamisessa tai vuokramaalle rakennettaessa, jäljennös vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä
 • suunnitelma ja kustannusarvio muun työn osalta
 • irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista ja laitteista yms. sekä selvitys hintatasosta (yli 2 500€:n hankinnoissa)
 • jäljennökset tarvittavista luvista
 • indikaattorilomake

 

Yritystuet haetaan sähköisesti. Yrittäjällä on oltava y-tunnus ja katso-palvelun kautta haettu hyrrä valtuutus. Poikkeuksena tähän ovat perustamistukea hakevat yritykset. Perustamistuki-hakemuksen voi jättää vireille hyrrässä ennen y-tunnuksien hankkimista. Y-tunnukset on kuitenkin hankittava ennen kuin päätös perustamistuen osalta voidaan tehdä.

 

Yritystuen hakua varten on olemassa paperilomakkeet, joita voi hyödyntää tuen hakemista suunniteltaessa ennen hyrrään menoa. Yritystuen paperiseen lomakkeeseen ja hakuohjeisiin pääsee tutustumaan alla olevista linkeistä:

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu