Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Rahoitettavien hankkeiden valintakriteerit 

Paikallisesti laadituilla valintakriteereillä pyritään löytämään parhaiten Oulun Seudun Leaderin kehittämisstrategiaa toteuttavat hankkeet. Peruskriteerit kuvaavat hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa kaikkia peruskriteereitä. Yleiset valintakriteerit koostuvat strategian tavoitteiden läpileikkaavista teemoista ja rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä yleistä kriteeriä. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee hanketyypistä riippuen toteuttaa vähintään yhtä joko yritystuen tai hanketuen kriteeriä. Valintakriteerien perusteella hankkeita voidaan tarvittaessa laittaa paremmuusjärjestykseen. Lisäksi hankkeiden valintaan vaikuttavat hallituksen tekemät linjaukset.

 

Peruskriteerit:

- Hanke toteuttaa Oulun Seudun Leaderin paikallista strategiaa

- Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista

- Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu alueelle

- Hankkeella on tekniset edellytykset hyväksi hankkeeksi

- Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke

- Hanke on kustannusarvioltaan realistinen

- Hankesuunnitelma on johdonmukainen

- Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu toteutusajan jälkeen

- Hankkeessa toteutettavat toimet eivät vääristä kilpailua

 

Yleiset kriteerit:

- Innovatiivisuus (pyskimys uuden luomiseen tai uuden asian tuomiseen alueelle)

- Hankkeessa on huomioitu tasa-arvo

- Hanke kohdistuu nuoriin

- Hankkeessa on huomioitu kestävä kehitys

- Hanke kehittää mukana olevien toimijoiden kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia

 

Yritystuet:

- Hanke edistää yrittäjyyttä alueella

- Hankkeen avulla parannetaan työllisyyttä

- Yritystoiminta tukee seudun palvelutarpeita

- Hanke edistää seudun kilpailukykyä

 

Hanketuet:

- Hanke hyödyttää olemassa olevia resursseja ja edistää niiden käyttöönottoa

- Hanketoteuttajat ovat sitoutuneet toimintaan

- Hanke parantaa ympäristöä

- Hanke edistää yhdessä tekemistä

- Hankkeen avulla luodaan uutta toimintaa

- Hanke lisää alueen asukkaiden viihtyvyyttä

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu