Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Yrityksille myönnettävät tuet 

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille (alle 10 htv). Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaiseen toimintaan. 

 

Yritystuen yleiset edellytykset:

 • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • riittävä ammattitaito
 • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
 • tuki ei saa vääristää kilpailua
 • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan ja kustannusarvio 

Mikäli tarkoituksenasi on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, ole yhteydessä pikimmiten Leader-toimistoon. Joissain tapauksissa Finnveran laina tai lainantakaus pienentävät tai eväävät Leader-tuen kokonaan.

 

Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus

 • selvitetään investoinnin taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia ym. edellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja
 • suunnitellaan investoinnin toiminnallisuutta, koneiden hankintaa, rakentamisen vaihtoehtoja yms.
 • tuki 50 %, minimituki 1500 € (hankkeen kustannus oltava vähintään 3000 €)
 • tuki 40 %, maataloustuotteiden ensiasteen jalostus, minimituki 1500 € (hankkeen kustannus vähintään 3750 €)

Investointituki

 • esimerkiksi uusien koneiden ja laitteiden hankinta, toimitilojen korjaaminen ja rakentaminen, aineettomat investoinnit.
 • tuki 35 %, hankkeen kokonaiskustannukset vähintään 6 000 € (alv 0%).

 Tukea ei myönnetä:

 • käytetyt koneet ja laitteet (ennen 1.4.2017 vireille tulleet hankkeet)
 • korvausinvestoinnit
 • traktorin hankinta
 • liikennealan investoinnit
 • puunkorjuukoneet ja metsätraktorit
 • energiaturpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • yrityksen / liiketoiminnan hankinta, omistajavaihdokset
 • sisäpiirihankinnat

Perustamistuki

 • perustamistuki uuden aloittavan yrityksen perustamiseen, tuki 5 000 – 10 000 (perustettu 1.1.2014 jälkeen)
 • perustamistuki toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan, tuki 5 000 – 10 000 (toiminut hakemuksen jättöhetkellä vähintään 3 vuotta)
 • perustamistuki kokeiluun, tuki 2 000 – 10 000
 • esimerkiksi asiantuntijapalveluiden käyttö, vuokrat, nettisivujen kehittäminen, koulutus, messut, näyttelyt, kokeilutoimenpiteet (mm. uuden tuotteen tai palvelun kokeilu ja testaus)
 • perustamistukea ei voi saada, jos yrittäjä saa starttirahaa

 

 

 Yritysryhmähanketuet löydät täältä

 

 

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu