Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

Vaellussiian tulevaisuuden turvaaminen, Osuuskunta Team Kala

 

 

Kokonaiskustannukset: 31 385 €, Myönnetty tuki: 24 920 €, 79,4%

 

Perämeren jokien vaellusiikakantoja on hoidettu kalastajien toimesta luontaisen mädinhankinnan turvin. Hylkeet ovat kuitenkin oppineet tulemaan jokeen. Siian mädinhankinta ja myös siian luonnonkutu on vaarassa. Erityisen konkreettisesti tämä on koettu Iijoen alaosalla. Siikakannan turvaava mätihankintapyynti verkoille vaikeutuu vuosi vuodelta nopeasti, mätimäärä on romahtanut, siian hoito ja siikakanta on loppumassa. Tilanne on samanlainen kaikilla Perämeren jokialueilla. Hankkee tavoitteena on kehittää ja kokeilla virtaveteen soveltuvia rysäpyydyksiä, joilla emosiiat voidaan ottaa talteen. Saamaan aikaan kehittää joelle eläviä hylkeitä pyytäviä pyydyksiä, joiden avulla turvataan emokalojen pyyntiä ja myös luonnonkudun onnistumista joella.

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu